Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Balíčky pro rozvolňování

Vláda představila plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19. Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

Zdroj: www.vlada.cz

BALÍČEK 1

Realizace: od 12.4.2021, další fáze 26.4.2021

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: cca 203 tisíc.

Obnovené činnosti:

 • Obnovení výuky na 1.stupni základních škol v rotačním systému.
 • Obnovení výuky předškolních dětí v mateřských školách.
 • Obnovení maloobchodu s oblečením a obuví pro děti a papírnictví.
 • Obnovení provozu zoologických a botanických zahrad v omezeném režimu.
 • Obnovení venkovních trhů (pouze potraviny).
 • Obnovení praktické výuky na středních školách (všechny ročníky, 180 tisíc žáků nebo učňů ve střídavém režimu).
 • Obnovení praktické výuky na vysokých školách (pouze poslední ročníky – 30 tisíc studentů, částečně ve střídavém režimu).
 • Obnovení přístupu do venkovních prostor muzeí a expozic.
 • Zprovoznění mateřských škol + dětských skupin + lesních školek a podobných zařízení pouze v krajích, kde bude incidence k datu vyhlášení mimořádného opatření do 100/100 tis obyvatel týdně s tím, že seznam krajů bude aktualizován 1x týdně novelou mimořádného opatření.
 • Od 26.4. to budou kraje Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský (29 tisíc dětí + návaznost na odpovídající počet jejich rodičů, kterým to umožní návrat do zaměstnání).
 • S tím souvisí ukončení testování předškolních dětí, protože ty jsou v mateřských školách s menšími dětmi promíseny a testování malých dětí nepovažujeme za vhodné.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech (oddílech).

BALÍČEK 2

Realizace: plán 3.5.2021 (nebudou-li k 26.4. známky zhoršování epidemiologické situace)

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 98 tisíc

Charakteristiky:

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy nebude ještě spolehlivě zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu a částečného obnovení I. stupně ZŠ v rotačním systému, může se projevovat též efekt zprovozňování mateřských škol.

Obnovené činnosti:

 • 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s testováním, ochranou dýchacích cest a hyg. epid. režimem.
 • V krajích, kde je již incidenci pod <100/100tis týdně nyní, dojde k obnovení od 3.5.2021 (s odstupem jednoho týdne po MŠ)
 • V ostatních krajích, ve kterých incidence klesne pod <100/100tis týdně k pondělí příslušného týdne, dojde k obnovení od následujícího pondělí (společně s MŠ)
 • Ve všech zbývajících krajích dojde k obnovení v okamžiku celoplošného poklesu pod <100/100tis týdně (společně s MŠ) s výjimkou silně postižených okresů.
 • Služby péče o tělo v režimu 1 poskytující : 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
 • Maloobchod dosud uzavřený (24% prodejen) s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.
 • Venkovní trhy (veškerý sortiment) s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.
 • Lázně – zdravotní péče samoplátci – pouze post-Covid (nástup do 90 dnů po infekci) s vyloučením krátkodobých pobytů a omezením zahraničních hostů s přísným hyg. epid. režimem a s podmínkou předložení výsledku testu na Covid-19.
 • Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s přísným hyg. epid. režimem.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně ve skupinách max 20 osob (na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.
 • Provozovny péče o zvířata.

BALÍČEK 3

Realizace: až dojde k setrvalému poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad mezi 10.-17.5.2021 při příznivém vývoji.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 13 tisíc

Charakteristiky:

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy bude již dobře zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu.

První balíček limitovaný incidencí, nelze přesně predikovat termín realizace.

Obnovené činnosti:

 • Ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.
 • Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků venku na max 30 osob.

BALÍČEK 4

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad ve 2.polovině května při příznivém vývoji, nejméně 1 týden po balíčku 3.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 260 tisíc

Charakteristiky:

Balíček přináší značný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, realizovat jen při příznivém vývoji epidemie komplexně posouzeném.

Řešit možnost zavedení systému T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti:

 • Divadla, koncerty venku s hyg. epid. režimem.
 • Hrady a zámky s hyg. epid. režimem.
 • Zahrádky restaurací s hyg. epid. režimem.
 • Hotely a penziony na max 25 % kapacity s testem, s hyg. epid. režimem, s vyloučením nočních akcí.
 • Sport venku ve skupinách max 20 osob s vyloučením vnitřních prostor.
 • Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
 • Sport s diváky s omezením a hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků uvnitř na max 30 osob, venku na max 50 osob.

BALÍČEK 5

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad je velice nejistý, snad červen-červenec, nejméně 1 týden po balíčku 4.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 31 tisíc

Charakteristiky:

Balíček přináší výrazný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, realizovat jen při příznivém vývoji komplexně posouzeném.

Řešit možnost doplnění systémem T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti:

 • Divadla a koncerty uvnitř s omezeními, hyg. epid. režimem a ochranou dýchacích cest.
 • Kina s omezením a testem.
 • Interiéry restaurací s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení účastníků uvnitř max. 100 osob, venku max. 250 osob s ochranou dýchacích cest.

BALÍČEK 6

Ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna.