Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Epidemiologickou situaci bude nově znázorňovat systém hodnocení PES

Ministerstvo zdravotnictví bude aktuální epidemiologickou situaci v České republice nově mapovat pomocí rizikového skóre PES (protiepidemický systém). Kraje budou řazené do pěti úrovní, od kterých se budou odvíjet příslušná protiepidemická opatření. Cílem nového systému hodnocení je lepší čitelnost a predikovatelnost epidemiologického vývojeSkóre budou od pondělí 16. listopadu denně zveřejněna na webu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/. Dle indexu rizika je v současné chvíli České republika na stupni 4, pokud v něm vydrží do příští středy (18. listopadu), navrhne ministr zdravotnictví vládě zmírnění opatření, která odpovídají tomuto stupni a mohla by platit od pondělí 23. listopadu. Pro přechod do nižšího stupně je nutné, aby se skóre v dané škále pohybovalo celý týden, směrem k přísnějším opatřením se bude přistupovat vždy už zhruba po třech dnech.

Řazení krajů do příslušných úrovní proběhne na základě epidemiologických ukazatelů, jako je například 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, pozitivita testů a také 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel zaměřená na seniorní skupiny.

Aktuální epidemiologická situace, včetně vývoje v blízké budoucnosti bude znázorněna pomocí skóre na stupnici 0 až 100. Pět stupňů rizika v dané škále do 100 je rozděleno do 27 různých kategorií od roušek až po pravidla pro školy či restaurace. Skóre bude hodnoceno barevně pro celé kraje, hodnoty budou ale kalkulovatelné také pro nižší správní celky. Podle skóre budou kraje řazené do pěti stupňů pohotovosti, na které budou navázaná příslušná protiepidemická opatření týkající se např. roušek, shromažďování, obchodů, kultury nebo školství.

Epidemiologické ukazatele a údaje z posledních dvou týdnů nám signalizují, že Česká republika je pravděpodobně za bodem zlomu epidemie. Rozhodli jsme se proto, že by bylo na místě, aby se žáci 1. a 2. ročníků vrátili 18. listopadu do škol. Bylo by ale chybou domnívat se, že je epidemie v České republice u konce. Naopak očekáváme, že čísla nově pozitivně diagnostikovaných pacientů budou i nadále poměrně vysoká,” uvedl na páteční tiskové konferenci ohledně aktuální situace ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Hlavním cílem nového hodnocení PES je především zvýšit čitelnost a predikovatelnost aktuální epidemiologické situace. Chceme, aby veřejnost měla představu, jaká je situace v jejich kraji a zda se mají připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování zavedených opatření. Do skóre budou zabudovány pouze parametry, které si může každý občan vyhodnotit a spočítat z dostupných dat,” popsal nový systém hodnocení ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci platí stále opatření pátého stupně, tedy, že ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech je povinnost nosit roušky, mohou se setkávat maximálně dvě osoby, zákaz návštěv ve zdravotnických i sociálních zařízeních, noční zákaz vycházení v době od 21 do 5 hodin. Dále platí omezení úředních hodin pouze pro nezbytnou agendu, home-office, omezení ubytování, vnitřní sportoviště uzavřeny, zákaz kulturních akcí, restaurace mohou fungovat pouze v režimu výdejových okének. Ke čtvrtku 12. listopadu je hodnota indexu 70, odpovídá čtvrtému stupni.

Hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová připomněla, že k tomu, aby počty nakažených nadále klesaly, je nutné dodržovat pravidla 3R – důsledné mytí a dezinfekce rukou, nosit roušky a dodržovat rozestupy.

Pozitivní zprávou je také snížení reprodukčního čísla R, které značí počet lidí, které průměrně může jeden pozitivní pacient nakazit: „Hodnotu reprodukčního čísla se podařilo dostat na hodnotu 0,8. Pokud budeme i nadále dodržovat platná opatření, je velmi pravděpodobné a předvídatelné, že se jeho hodnotu bude dařit snižovat ještě více,“ vysvětlil podmínky pro zachování příznivého vývoje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách ministerstva zdravotnictví ke koronaviru koronavirus.mzcr.cz nebo na vládním portálu covid.gov.cz.

Všechny aktuality