Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Hygiena v Plzeňském kraji vydala další mimořádná opatření, platit budou od pondělí 5. října 2020

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje vydala ve středu 30. října 2020 další mimořádná opatření, účinná budou od 5. října 2020 od 00:00 hodin, a to do 18. října 2020 do 23:59 hodin. Týkají se okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever a Tachov.

Mimořádná opatření spočívají v:

1. Omezení provozu vysokých škol podle zákona o vysokých školách, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzu celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven,
  • individuální konzultace,
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
  • klinickou a praktickou výuku a praxi.

2. Omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle školského zákona, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů se nevztahuje na:

  • povinnou školní docházku,
  • praktické vyučování a praktickou přípravu,
  • školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
  • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
  • praktické školy jednoleté a dvouleté.

3. Omezení provozu základních uměleckých škol (ZUŠ) a jazykových škol (JŠ) s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ a jazykovém vzdělávání v JŠ s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

4. Omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

5. Omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání není zpěv.

6. Omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole. Více informací včetně odůvodnění daných rozhodnutí je v přiloženém dokumentu.

Všechny aktuality