Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Krizová linka i informační linka města nabízí pomoc sluchově postiženým až do konce března

Město Plzeň ve spolupráci se společností Transkript online s. r. o. nabízí pomoc sluchově postiženým občanům při volání na krizovou linku, kterou provozuje Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM na čísle 374 790 399 (www.totemplzen.cz) a služba pomoci funguje také pro informační linku města 378 031 111 (www.plzen.eu). Společnost Transkript prodloužila fungování linky pro sluchově postižené až do konce března a je rozšířena o unikátní funkci text to speech během hovoru. Tato inovace se spouští ve středu 3. března, kdy se připomíná Světový den sluchu. Cílem je pomoci jak sluchově hendikepovaným spoluobčanům, tak například i seniorům, kteří mají problémy se sluchem a cizincům, jež mají problémy s mluvenou češtinou a rozumí především psanému projevu.

Ilustrační obrázek
Online přepis

Klient se sluchovým postižením v případě informační linky města 378 031 111 v sekci Kontakty pro občany nebo v případě Krizové linky města 374 790 399 (https://plzen-c19.infolinky.textcom.cz) klikne na daný odkaz na bezplatnou linku s online přepisem řeči. Klient zadá své telefonní číslo a klikne na tlačítko Zavolejte mi. Společnost klientovi zavolá a zároveň se mu zobrazí okno pro online přepis. Přepisovatel se spojí s operátorem plzeňské krizové linky, sdělí mu, že volá klient využívající službu přepisu řeči, a proto může z důvodu čtení textu docházet k mírnému zpoždění v odpovědích. Po spojení s infolinkou dostane klient písemný pokyn, že je vše připraveno a může se dotazovat.

Od 3. března 2021 na všech existujících informačních linkách s podporou online přepisu, tedy na městské i krizové lince, bude občanům k dispozici nová funkce text to speech umožňující využít službu i osobám se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou. Uživatel služby může nově svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, dotaz je následně automaticky přečten syntetickým hlasem operátorovi dané infolinky a mluvená reakce operátora přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby. Uživatel služby si tedy může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou. Odpověď operátora či zaměstnance dané instituce mu bude vždy doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu.

Společnost Transkript Online usiluje již od roku 2012 o snižování komunikačních bariér mezi většinovou společností a světem osob se sluchovým postižením. Za dobu své existence poskytla svým klientům desítky tisíc hodin přepisů mluvené řeči. Nejvyužívanější službou roku 2020 se stalo telefonování s textovým záznamem řeči. Využívání služby vzrostlo o více než 500 procent v porovnání s přechozími lety. Zásluhu na tomto nárůstu má krize spojená s koronavirem, kdy se telefonování stalo často jediným způsobem, jak získat potřebné informace. Omezování úředních hodin a odkazování na telefonický kontakt staví osoby se sluchovým postižením téměř do neřešitelné situace. Možnost telefonování s online přepisem probíhajícího hovoru je proto vítaným pomocníkem, jak získat potřebné informace.

Všechny aktuality