Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Město dá dotaci na testování covid-19 charitě a domovu pro seniory Terasy

Město Plzeň poskytne dotaci Městské charitě Plzeň a Senior residence Terasy na zakoupení přístrojů pro testování na nemoc covid-19. Ostatní organizace pobytových služeb – Městský ústav sociálních služeb v Plzni, Domovinka a SeneCura se vybavily těmito přístroji již v září a říjnu a na základě jejich příznivých referencí vedení města rozhodlo o pořízení i zbývajícím dvěma subjektům. Umožní tak i těmto zařízením, aby mohla bez problémů testovat své pracovníky a klienty na přítomnost viru způsobujících toto onemocnění.

„Hrozba rozšíření nemoci covid-19 mezi pracovníky těchto organizací by mohla mít za následek akutní nedostatek pracovníků sociálních služeb a tím jejich ochromení. Proto město vyhovělo jejich žádostem o příspěvek na nákup přístrojů na testování covid-19,“ uvedla náměstkyně pro oblast, kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Samotné obstarání přístrojů je v kompetenci jednotlivých žadatelů, z tohoto důvodu se mohou jednotlivé typy přístrojů lišit. Senior residence Terasy tak obdrží na vybraný typ 37 149 korun a Městská charita Plzeň 30 250 korun.

Městská charita Plzeň poskytuje celkem 11 sociálních služeb na území města Plzně. Pět z nich je zaměřeno na seniory, kteří jsou nejrizikovější skupinou ohroženou nemocí covid-19. Tři jsou poskytovány pobytovou formou (115 lůžek) a dvě formou terénní (11 klientů). Kromě toho poskytuje městská charita na území města dalších šest registrovaných sociálních služeb, a to pro osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním znevýhodněním.

Senior residence Terasy, z. ú. je poskytovatelem sociální služby domov pro seniory s kapacitou 52 lůžek. Všechny sociální služby jsou součástí základní sítě sociálních služeb Plzeňského kraje a jsou dlouhodobě podporovány z rozpočtu statutárního města Plzně.

Všechny aktuality