Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

O speciální jednorázovou dávku hmotné nouze ke kompenzaci dopadů covid-19 lze požádat e-mailem bez elektronického podpisu

Pokud se lidé v důsledku druhé vlny koronavirové pandemie dostávají do finančních potíží a nemají na úhradu nutných nákladů, mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci COVID-19 (MOP COVID-19). Jedná se o dávku hmotné nouze, kterou vyplácí úřady práce. Zažádat o tuto dávku lze nyní z domova e-mailem (bez elektronického podpisu). Nově je možné do důvodů pro její poskytnutí zahrnout také hypotéku. Pro rychlé vyřízení žádosti a vyvarování se finanční tísně je důležité, aby lidé nenechávali vše na poslední chvíli a požádali o MOP COVID-19 na svém úřadě práce včas.

Aby mohly být žádosti o MOP COVID-19 bez problémů vyřízeny, je potřeba, aby žadatelé dbali zejména na následující: předložení správně vyplněné žádosti, doložení požadovaných podkladů a uvedení kontaktních údajů, jako je adresa, telefon nebo e-mail, aby zaměstnanci ÚP ČR mohli žadatele v případě potřeby okamžitě kontaktovat a dořešit s ním případné doplnění žádosti.

Nárok a výši MOP COVID-19 (stále jde o dávku, která má pomoci lidem v nouzi) ovlivňuje jen příjem a dostupná finanční hotovost. Proto je nutné k žádosti doložit mj. aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a členů jeho rodiny. ÚP ČR ale nepřihlíží k celému zůstatku na bankovním účtu, jen k relevantní sumě. Žadatelé proto nemusí mít obavu výpisy předkládat. I nadále bude MOP COVID-19 poskytována tak, aby příjemci zbyla na účtu poměrná část jeho našetřených financí.

Žádost lze v době nouzového stavu odeslat e-mailem i bez ověřeného elektronického podpisu nebo v příloze e-mailu naskenovanou nebo ofotografovanou (např. chytrým mobilním telefonem) s vlastnoručním podpisem. Pak vše stačí odeslat na e-mailovou adresu kontaktního pracoviště ÚP ČR podle místa faktického pobytu žadatele.

Podání žádosti o MOP COVID-19 lze provést také standardními způsoby, tzn. zasláním poštou, vhozením do schránky umístěné obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR nebo předáním na podatelnu úřadu, zasláním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Více informací naleznou zájemci o dávku na webové stránce: https://socialnipolitika.eu/2020/10/jak-pozadat-o-jednorazovou-davku-jako-kompenzaci-dopadu-covid-19/

Všechny aktuality