Očkování proti covid-19

Očkování proti onemocnění covid-19 je dobrovolné a plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění koronovirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt). Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.

Více informací o vakcíně včetně videí naleznou občané na webu https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Jak se registrovat na očkování?

V pátek 15. ledna v 8:00 hodin začala fungovat registrace do systému na očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby starší 80 let. Od 26. ledna se do systému mohou hlásit zdravotníci. Dobrovolné plošné očkování občanů se plánuje na květen/červen 2021. Zájemci se budou hlásit přes web https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.cz a telefonní linku 1221. Zdravotníci by se měli i nadále hlásit přes zdravotnická zařízení.

Postup registrace:

 1. Centrální rezervační portál bude dostupný pro občany na webech https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.cz. Rezervační systém pro lidi 80+ se spustil v pátek 15. ledna v 8:00 hodin. Vyplnit dotazník může za seniory jiná osoba. Další možností je objednání přes praktického lékaře či přes linku 1221. Občané města Plzně starší 80+ let mohou využít Linky očkování TOTEMu 374 780 960, každý všední den od 9:00 hodin do 15:00 hodin, kde jim operátoři s registrací k očkování pomohou.
 2. Prvním krokem je registrace, na jejímž začátku vyplníte telefonní číslo. Dorazí vám SMS zpráva s ověřovacím kódem PIN1. Po vyplnění tohoto kódu zadáte údaje o sobě (jméno, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo a název své zdravotní pojišťovny) a vyberete místo, kde se chcete nechat očkovat.
 3. Druhým krokem je rezervace. Ve chvíli, kdy se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte zvací SMS zprávu s kódem PIN2. Po zadání tohoto kódu provedete rezervaci termínu. Zvací SMS zpráva znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny.
  Rezervaci termínu očkování je po registraci možné provést na odkazu: reservatic.com/ockovani.
  Bez zvací SMS není rezervace možná.
  Registrace k očkování probíhá prostřednictvím centrálního rezervačního systému: registrace.mzcr.cz (nebo: crs.uzis.cz).
  V případě, že je vám více než 80 let a jste-li imobilní, kontaktujte svého praktického lékaře. Máte tak výjimku z registrace přes centrální rezervační systém, praktik se s vámi individuálně domluví, jak pro vás očkování zajistit.
  Pokud se necítíte dostatečně technologicky zdatní, abyste provedli registraci sami, a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací pomohl, můžete využít pomoci řady informačních linek, zřizovaných neziskovými subjekty či kraji. Krajské a obecní linky jsou určeny pro občany žijící v příslušném kraji či obci. Obrátit pro pomoc se můžete také na infolinku 1221.

Registrace a rezervace nemusí proběhnout v jednom termínu, záleží na kapacitě zvoleného očkovacího místa a aktuálním stavu počtu vakcín v České republice. Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Registrační systém ho na to upozorní v SMS s kódem PIN2, kterým svou rezervaci potvrdí.

Termín podání druhé dávky systém vytvoří automaticky za 21 dní, bude možné ho upravovat. Občan v systému získá také v digitální podobě certifikát o provedené vakcinaci. Certifikát obdrží občan od očkovacího místa v tištěné podobě.

Očkování v České republice je dobrovolné a zdarma. Není možné si vybrat konkrétní vakcínu od společnosti. V České republice se zatím očkuje vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.

Nově opravený společenský sál Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni – Skvrňanech se do konce února promění ve velkokapacitní očkovací místo (VOČM) Plzeňského kraje. Plánovaná kapacita je 1 000 až 1 200 očkovaných denně. Centrum bude vybudováno a připraveno ke zkušebnímu provozu od 1. března 2021mělo být otevřeno 12 hodin denně sedm dní v týdnu.

 • Kdy začne očkování a kdo dostane vakcínu jako první?
  Očkovat se ve všech členských zemích Evropské unie začalo najednou, a to 27. 12. 2020. Distribuce bude dále probíhat postupně, dle kapacit výroby. Právě proto jsou ve vakcinační strategii stanoveny skupiny obyvatel, které budou očkovány přednostně. V první vlně se jedná zejména o seniory, zranitelné skupiny obyvatel a zdravotníky, kteří zajišťují krizovou připravenost zdravotního systému.
 • Dostanou se k očkování všichni?
  Ano. ČR má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 milion osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby.
 • Pro koho bude očkování vhodné?
  Vakcíny jsou vyvíjeny pro dospělé. Pro děti nebo těhotné ženy alespoň zpočátku vhodné nebudou. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 65 až 70 % populace.
 • Kolik mě bude očkování stát?
  Očkování proti COVID-19 bude NEPOVINNÉ a BEZPLATNÉ.
 • Vakcína bude nebezpečná. TO NENÍ PRAVDA!
  Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.
 • Vakcína nebude účinná. TO NENÍ PRAVDA!
  Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.
 • Vakcína způsobí nemoc samotnou. TO NENÍ PRAVDA!
  Žádná z vakcín proti COVID-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.
 • Infekci potlačíme pouze dodržováním hygienických standardů. TO NENÍ PRAVDA!
  Na snížení výskytu nemocí má vliv mnoho různých faktorů, včetně úrovně hygieny. Klíčovou roli v případě COVID-19 však jednoznačně hraje očkování. Pouze mytí rukou nás nyní už nespasí.
 • K vymizení viru stačí promořit populaci. TO NENÍ PRAVDA!
  Odborníci se shodují, že k zastavení šíření COVID-19 je potřeba dosáhnout 60 až 70% imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.  
 • Vakcíny jsou nebezpečné, protože obsahují škodlivé látky jako např. hliník nebo rtuť. TO NENÍ PRAVDA!
  Voda, vzduch, ale i mateřské mléko – hliník je všude kolem nás. Objevuje se i v některých vakcínách, ale v žádném případě ne v množství, které by bylo nebezpečné pro lidský organismus. Rtuť vakcíny neobsahují. U všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost všech léčiv je kontinuálně sledována i po jejich uvedení na trh a veškeré nežádoucí účinky lékové agentury v celé EU bedlivě monitorují a vyhodnocují.
 • Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali. TO NENÍ PRAVDA!
  Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.
 • Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje. TO NENÍ PRAVDA!
  Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní. 

Zdroj informací: ministerstvo zdravotnictví