Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Platná nařízení přehledně

AKTUALIZOVÁNO 06. 05. 2022, 10:13

V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna ve středu 4. 5. 2022, pozbyla dne 5. května 2022 všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví své platnosti.

Aktuální epidemiologická situace v České republice je pravidelně aktualizována na této oficiální stránce ministerstva zdravotnictví. Aktuální čísla o nakažených, hospitalizovaných či zemřelých v souvislosti s covid-19 naleznou občané zde.

Nouzový stav v čr zaveden od 4. Března 2022

1. Roušky

Od čtvrtka 14. 4. 2022 přestane platit povinnost mít nasazený respirátor ve veřejné dopravě. Posledním místem, kde zůstalo povinné nošení respirátorů, byla zdravotnická a sociální zařízení. Toto opatření bylo zrušeno od 5. května 2022.

Více o rouškách a respirátorech v různých situacích ZDE

2. Školství

 • 18. února 2022 skončilo plošné testování na školách.
 • Od 31. ledna 2022 se žáci a studenti po pozitivním PCR testu nemusí 30 dní testovat ve škole, ani jít do karantény po rizikovém kontaktu
 • Od 17. ledna 2022 se ve školách plošně testují žáci i zaměstnanci 1x týdně. Testování se týká i očkovaných a po prodělané nemoci. Použity budou antigenní testy.
 • Aktuálně je umožněna všem studentům a žákům osobní přítomnost ve školách na všech úrovních za těchto podmínek.

3. Omezení volného pohybu a shromažďování

 • Od 1. března 2022 není počet účastníků na akcích omezen.
 • Od 10. února 2022 skončila povinnost prokázat se při vstupu na akce certifikátem o očkování či prodělané nemoci. Omezení počtu osob zůstává v platnosti.
 • V případě bohoslužeb  platí tato opatření
 • Svatby se mohou konat za těchto podmínek
 • Pohřby se smí konat za následujících podmínek

4. Stravovací zařízení, ubytování

 • Od 10. února 2022 skončila povinnost prokázat se při vstupu certifikátem o očkování či prodělané nemoci.
 • Od 27. 12. 2021 smí u stolu sedět 6 osob, více zde
 • Je možné poskytování ubytovacích služeb. Hosté však už předem musejí prokázat, že netrpí covidem. Od 22.11.2021 využijí buď osvědčení o dokončeném očkování, nebo doklad o prodělané nemoci. Více ZDE

5. Zdravotnictví, sociální služby

 • Od středy 30. března 2022 jsou opět povolené návštěvy ve FN Plzeň s určitým omezením, více zde
 • Od pondělí 17. 5. 2021 budou umožněny návštěvy v nemocnicích, za podmínky absolvování testu na covid-19 s negativním výsledkem, předložení certifikátu o absolvovaném očkování či prokázání prodělání covidu-19. Více ZDE
 • Návštěvy v sociálních zařízeních jsou možné za těchto podmínek.
 • Od. 3. 5. se rozšíří provoz lázní za těchto podmínek.

6. Sport, kultura, volný čas

 • Od 1. března 2022 není počet účastníků na akcích omezen.
 • Od 19. února 2022 se může účastnit 1000 diváků, v případě že jsou usazeni. Pokud je kapacita sálů větší, může být využito z počtu míst nad 1000 až 50% z maximální kapacity. Pokud diváci stojí, je jejich počet omezen na 500. Více zde
 • Od 10. února 2022 skončila povinnost prokázat se při vstupu certifikátem o očkování či prodělané nemoci.
 • Od 26.11.2021 se sportovních a kulturních akcí smí zúčastnit maximálně 1 000 lidí, na veřejných hromadných akcích se může sejít pouze 100 lidí.
 • Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní.
 • Od 1. srpna je povolen tanec za následujících podmínek.
 • Od 31. 5. 2021 je možné pořádat a navštěvovat kulturní akce za těchto podmínek.
 • Od 31. 5. 2021 je možné realizovat a zúčastňovat se veškerých sportovních i jiných volnočasových aktivit za následujících podmínek.

7. Obchody, provozovny služeb

 • Je zrušen zákaz maloobchodního prodeje. V prodejnách platí hygienická pravidla, která jsou popsána zde.

8. Cestování

 • Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR mají povinnost vyplnit příjezdový formulář. Výjimku z vyplnění příjezdového formuláře mají děti do 12 let a pracovníci mezinárodní dopravy. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat ten, kdo po celou dobu cesty na území ČR cestuje pouze individuální pozemní dopravou. Více zde
 • Od 9. července 2021 Cestující budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou bezinfekční, budou muset mít negativní RT-PCR test. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do pěti dnů po návratu.
 • Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. Podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí průběžně aktualizuje na této adrese.

9. Úřady

 • Rozsah úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů se obnovuje v běžném režimu. Zároveň se stále nařizuje  omezení osobního kontaktu zaměstnanců orgánů veřejné moci a správních orgánů s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň.

10. Zaměstnání

 • 18. února 2022 skončilo povinné plošné testování ve firmách.
 • Od 31. ledna 2022 se lidé po pozitivním PCR testu nemusí 30 dní testovat v zaměstnání, ani jít do karantény po rizikovém kontaktu.
 • Od 17. ledna 2022 se ve firmách plošně testují zaměstnanci 2x týdně. Testování se týká i očkovaných a po prodělané nemoci. Použity budou antigenní testy. Více zde
 • Od pondělí 22.10.2021 začne ve firmách opět pravidelné týdenní testování neočkovaných zaměstnanců. Zaměstnavatelé musejí od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testům musejí podrobit. Týká se to i živnostníků. Vláda doporučuje zaměstnavatelům umožnit, pokud to charakter práce umožňuje, svým zaměstnancům home office, aby došlo k omezení kontaktů.
 • Od 25.10.2021 bude platit povinnost mít nasazený respirátor ve všech vnitřních prostorech pracoviště. Výjimku budou mít pouze osoby, které jsou na pracovišti sami např. v samostatné kanceláři atp.
 • Od 9. července 2021 nesmí zaměstnavatelé vpustit na pracoviště po návratu ze zahraniční dovolené lidi bez negativního testu. Týkat se to ale nebude naočkovaných.

11. Bezinfekčnost

Od 19. 2. 2022 se prodlouží délka izolace na 7 dní, karantény po rizikovém kontaktu se zruší.

PCR testy zdarma si nadále mohou nechat udělat pouze pacienti s žádankou od praktického lékaře.

Testovat se veřejnost může i nadále, ovšem bez žádanky od lékaře již pouze jako samoplátci.