Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Plzeň nabízí pomoc sluchově postiženým, zpřístupnilo jim svoji krizovou linku i informační linku města

Město Plzeň ve spolupráci s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM spustilo krizovou linku na čísle 374 790 399, jež funguje každý všední den od 9 do 15 hodin. Dobrovolníci na lince pomohou občanům v těžké životní situaci, seniorům, matkám samoživitelkám, zdravotně či jinak znevýhodněným občanům města najít pomoc u profesionálů či zařídit nákup u dobrovolníků. Nyní ve spolupráci se společností Transkript online s.r.o. je daná telefonní linka přístupná i pro osoby se sluchovým postižením, nedoslýchavým, seniorům, případně i cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Služba je poskytována zdarma. Odkaz na infolinku naleznou občané na adrese https://plzen-c19.infolinky.textcom.cz/app/. Informace o lince budou uvedeny také na webu https://koronavirus.plzen.eu// v sekci Důležité kontakty a odkazy. Služba pro sluchově postižené bude fungovat také následující dva měsíce pro informační linku města 378 031 111, odkaz pro speciální hovor naleznou občané na webu města v sekci Kontakty pro občany (https://www.plzen.eu/o-meste/kontakty/pro-obcany/).

„V první i druhé vlně pandemie koronaviru jsme zřídili pro občany, kteří mají zdravotní omezení, pro seniory či matky samoživitelky krizovou linku, nyní na telefonním čísle 374 790 399, na které operátoři pomáhají najít správnou pomoc volajícím či jim zařídit nákup potravin, léků či vyvenčení jejich psa. Náročnou situaci chceme usnadnit také našim spoluobčanům, kteří mají sluchový hendikep, a to pomocí on-line doslovného přepisu telefonního hovoru. Ten nabízíme na krizové lince TOTEMu i na informační lince města Plzně na čísle 378 031 111,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

„Společnost Transkript službu městu Plzni poskytuje prozatím ve dvouměsíčním zkušebním provozu. Po této době službu vyhodnotíme a rozhodneme o případném dalším prodloužení,“ vysvětlila Běla Bakulová, vedoucí Kanceláře primátora Magistrátu města Plzně, jež projekt iniciovala, a dodala: „Poskytovaná služba funguje na principu simultánního přepisu mluvené řeči, doslovně tedy zobrazuje veškerý mluvený projev operátora v textové podobě. Naším cílem bylo pomoci jak sluchově hendikepovaným spoluobčanům, tak například i seniorům, kteří mají problémy se sluchem a cizincům, jež mají problémy s mluvenou češtinou a rozumí především psanému projevu.“

„Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat redukovanou zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost. Pomůže i cizincům s jen částečnou znalostí češtiny, kteří lépe rozumí psané,“ uvedl za společnost Transkript Online Zdeněk Bumbálek. Klient se sluchovým postižením v případě informační linky města 378 031 111 v sekci Kontakty pro občany (https://www.plzen.eu/o-meste/kontakty/pro-obcany/) nebo v případě Krizové linky města 374 790 399 (https://plzen-c19.infolinky.textcom.cz/app/)klikne na daný odkaz na bezplatnou linku s online přepisem řeči. Klient zadá své telefonní číslo a klikne na tlačítko Zavolejte mi. Společnost klientovi zavolá a zároveň se mu zobrazí okno pro online přepis. Přepisovatel se spojí s operátorem plzeňské krizové linky, sdělí mu, že volá klient využívající službu přepisu řeči, a proto může z důvodu čtení textu docházet k mírnému zpoždění v odpovědích. Po spojení s infolinkou dostane klient písemný pokyn, že je vše připraveno a může se dotazovat.

Všechny aktuality