Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Plzeň podpoří opětovně stávající nájemce nebytových městských prostor

Město Plzeň opětovně podpoří stávající nájemce nebytových městských prostor slevou na nájemném za čtvrté čtvrtletí roku 2020, a to těm nájemcům, kteří byli dle krizových opatření vlády nuceni uzavřít provozovny alespoň v části období posledního čtvrtletí loňského roku a z objektivních důvodů nesplňují podmínky stanovené programem COVID Nájemné nebo jiného programu schváleného Vládou České republiky poskytující kompenzace na nájemném, což jsou především neziskové organizace a spolky. Nájemcům, kteří objektivně splňují podmínky stanovené vládním programem, bude poskytnuta sleva na nájemném v takové výši, aby v souhrnu s kompenzací poskytnutou vládou činila sto procent za čtvrté čtvrtletí roku 2020. Rada města Plzně zároveň schválila odklad splatnosti plateb nájemného a jednotlivých splátek z uzavřených splátkových kalendářů za pronájem nebytových prostor za období říjen 2020 až březen 2021 o šest měsíců. Město zároveň nebude ukončovat nájemní smlouvy nebytových prostor z důvodu pozdních úhrad plateb nájemného a období říjen 2020 až leden 2021. Tyto záměry schválila Rada města Plzně v pondělí 25. ledna.

„Z důvodu dlouhotrvajících restrikcí souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem a protiepidemickými opatřeními se město Plzeň, stejně jako při první vlně pandemie na jaře loňského roku, rozhodlo pomoci nájemcům městských nebytových prostor, kteří měli nuceně uzavřenou svoji činnost. Nájemcům poskytneme jak slevu na nájemném, tak i možnost posunutí samotné splatnosti nájemného v nebytových prostorách, které patří městu Plzni či jejím příspěvkovým organizacím. Naší snahou je poskytnout podporu nájemcům v co možná nejširším rozsahu, proto bude řešena podpora i těm, kteří nesplňují podmínky programů vypsaných vládou,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf.

Nebytovými prostory se pro tyto účely rozumí prostory sloužící podnikání nebo prostory pronajaté neziskovým organizacím, nejedná se o pronájmy garáží, parkovacích stání, střech, fasád či společných prostor v domech, pozemků.

Slevy z nájemného nebytových prostor:

  • Budou poskytnuty nájemcům, kteří byli nuceni dle krizových opatření vlády uzavřít provozovny alespoň v části období 4. čtvrtletí roku 2020, v případě, že z objektivních důvodů nesplňují podmínky stanovené programem COVID Nájemné nebo jiného programu schváleného Vládou České republiky poskytujícího kompenzace nájemného, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 100 % za 4. čtvrtletí roku 2020. Jedná se zejména o neziskové organizace, které provozují svoji činnost v prostorách ve vlastnictví města.
  • Nájemcům, kteří byli nuceni dle krizových opatření vlády uzavřít provozovny alespoň v části období 4. čtvrtletí roku 2020, bude v případě, že objektivně splňují podmínky stanovené vládním programem, poskytnuta sleva na nájemném v takové výši, aby v souhrnu s kompenzací poskytnutou Vládou České republiky činila 100 % za období 4. čtvrtletí roku 2020.
  • „Nájemcům, kteří sice objektivně splňují podmínky stanovené vládním programem, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou vládním programem a z tohoto subjektivního důvodu nemohou žádat Vládu České republiky o podporu, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % za období 4. čtvrtletí roku 2020 a v případě, že si požádají, bude s nimi uzavřen splátkový kalendář na zbývající část nájemného (nájemné po slevě) za 4. čtvrtletí roku 2020,“ vysvětlila vedoucí oddělení podpory bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně Jana Vecková.
  • Nájemcům, kteří v souladu s krizovými opatřeními vlády mohli provozovat svoji činnost v období 4. čtvrtletí roku 2020 a měli sníženou poptávku, ale nemají pokles tržeb v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 66 %, a z těchto důvodů nemohou žádat o podporu stanovenou vládním programem, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % za období 4. čtvrtletí roku 2020.  V případě, že z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného a požádají si, bude s nimi uzavřen splátkový kalendář na zbývající část nájemného po slevě za 4. čtvrtletí roku 2020.

V případě, že nájemci, kteří v souladu s krizovými opatřeními vlády mohli provozovat svoji činnost v období 4. čtvrtletí roku 2020 a měli sníženou poptávku, objektivně splňují podmínky stanovené vládním programem, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou vládním programem a z tohoto subjektivního důvodu nemohou žádat Vládu České republiky o podporu, a požádají si, bude s nimi uzavřen splátkový kalendář na nájemné za 4. čtvrtletí roku 2020,“ doplnila další opatření města Jana Vecková.

Posunutí splatnosti nájemného v nebytových prostorách ve vlastnictví města:

„Rada města Plzně také schválila odklad splatnosti jednotlivých plateb nájemného a jednotlivých splátek z uzavřených splátkových kalendářů za pronájem nebytových prostor za období od října roku 2020 do března roku 2021, kde statutární město Plzeň a jím zřízené příspěvkové organizace vystupují jako pronajímatel, o šest měsíců. Odklad splatnosti se nevztahuje na zálohy související s nájmem,“ vysvětlila Jana Vecková a doplnila: „Zároveň nebude město ukončovat a vypovídat nájemní smlouvy na nebytové prostory z důvodu pozdních úhrad jednotlivých plateb nájemného za stejné období dle splatnosti platné před přijetím tohoto usnesení.“

Obdobně jako v jarních měsících bude k dispozici na stránkách města elektronický formulář, který žadatel o slevu z nájemného vyplní a odešle. Bude k dispozici od 1. února 2021 do 28. února 2021. Po skončení tohoto termínu bude jednotlivým žadatelům schvalována sleva na nájemném a uzavírán dodatek k nájemní smlouvě.

Kontakt pro nájemce nebytových prostor města Plzně:

Magistrát města Plzně

Odbor bytový, oddělení podpory bydlení

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

Mgr. Jana Vecková

tel.: 378 034 212, e-mail: veckova@plzen.eu

Všechny aktuality