Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Plzeň podporuje nájemce svých prostor, 67 žadatelům dočasně promine nájemné kvůli covidu-19

Zastupitelé města Plzně schválili dočasné prominutí nájemného nájemcům městem vlastněných prostor. Jedná se tak o vstřícný krok vůči subjektům, jež se potýkaly s omezeními a dopady, které přinesla koronavirová pandemie. Už v červnu letošního roku Rada města Plzně rozhodla o záměru poskytnout úlevy na nájemném za období leden až duben 2021 pro nájemce městských nemovitostí, ti tak mohli následně do konce července 2021 podávat žádosti. Zastupiteli schválené prominutí se týká 67 žadatelů, například nájemce budovy Nového divadla i parkovacího domu, sportovního a volnočasového centra Krašovská Aktivity centrum a dalších. Celková suma úlev činí téměř 2,8 milionu korun.

„Jsme si vědomi toho, že uplynulý rok a v prvních měsících i ten letošní byly pro všechny zátěží, nestandardní a často velmi frustrující. Proto se snažíme maximálně ulehčit všem, jimž můžeme. Tak vzniklo rozhodnutí prominout nájemné a snížit tak finanční zátěž podnikatelům a neziskovým subjektům, které si pronajímají naše městské nemovitosti a na které negativně dopadl vyhlášený nouzový stav související s pandemií covid-19,“ uvedl radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem města David Šlouf.

Zastupitelé na svém jednání 13. září schválili úlevy celkem 67 žadatelům. Konkrétně v případě nájemce budovy divadla a budovy parkovacího domu jde o částečné prominutí nájemného ve výši 40 procent za období od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2021 včetně, tedy částku 251 356 korun za prostory parkovacího domu, v němž s ohledem na uzavření Nového divadla byla významně snížena poptávka po parkování, a dále byla prominuta částka za provozování Restaurace ZA OPONOU včetně barů v Novém divadle ve výši 75 612 korun. V případě areálu Krašovská Aktivity centrum v Plzni zastupitelé rozhodli, že bude prominuto nájemné pro dané období leden až duben 2021 ve výši 201 923 korun, tedy ve výši 100 procent, neboť se jedná o neziskový subjekt, jenž neměl možnost požádat si o podporu jinde a z jiných zdrojů. Západočeské univerzitě v Plzni město, která má pronajaty prostory v areálu Plzeňského vědeckotechnického parku byla prominuta částka nájemného ve výši 251 062 korun.

Dále město odpouští nájemné 17 neziskovým subjektům, mezi nimi například Spolku sběratelů hudby, Junáku-český skaut, společnosti Možnosti tu jsou, Plzeňskému klubu železničních modelářů a dalším v celkové výši 241536 korun. „Myslíme i na podnikatelské subjekty, konkrétně částku 1,45 milionu korun promíjíme 36 podnikatelům, kteří podnikají v našich prostorách. Jedná se například o Čedok a. s., BUFFALO KONCEPT s. r. o., Nykty s. r. o. a další. Rozhodli jsme také o devíti nájemcích, kteří měli za dané období omezené tržby, jim poskytneme úlevu v celkové výši 302932 korun. Jsou mezi nimi například Pečivo MALINOVÁ s. r. o., Západočeské konzumní družstvo Plzeň, PEKO – Němečková s. r. o. a další,“ doplnil radní David Šlouf.

Všechny aktuality