Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Plzeňská fakultní nemocnice zakazuje návštěvy na některých odděleních

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace mění Fakultní nemocnice Plzeň od pondělí 25. října režim návštěv.

Od pondělí 25. října 2021 platí zákaz návštěv na pracovištích:

  • LOCHOTÍN: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny / Hematologicko-onkologické oddělení / Onkologická a radioterapeutická klinika / JIP / JIRP na všech pracovištích
  • BORY: Anesteziologicko-resuscitační oddělení (DIP, DIOP) / Pobytová sociální lůžka (PSP1, PSP2) / Geriatrické oddělení / Léčebna dlouhodobě nemocných / JIP / JIRP na všech pracovištích

Na všech ostatních pracovištích jsou návštěvy povoleny za předpokladu, že návštěvník doloží některý z následujících dokladů:

  1. RT-PCR test ne starší než sedm dní nebo antigenní test ne starší než 72 hod.
  2. očkování
  3. laboratorně potvrzené prodělání onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR / POC antigenního testu uplynula doba izolace (14 dní) a neuplynulo více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu) a nemá žádné příznaky onemocnění
  4. doloží Čestné prohlášení o absolvování POC antigenního testu ne staršího než 72 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem (nebo čestné prohlášení zákonného zástupce).

Délka návštěvy z provozních a epidemiologických důvodů nepřekročí 30 minut.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z výše uvedených podmínek, může na návštěvu za podmínky, že po celou dobu používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu (s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének), a při dodržení dalších režimových opatření poskytnutých před návštěvou na konkrétním pracovišti.

Doprovod rodiček

Přítomnost otce (nebo doprovodné osoby) u porodu je umožněna v případě, že porod probíhá v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením. Osoba, která doprovází rodičku, musí splnit jednu z výše uvedených podmínek pro prokázání bezinfekčnosti a zamezit kontaktu s jinými rodičkami.

Všechny aktuality