Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Plzeňský kraj zajistí péči o děti zaměstnanců vybraných profesí od 4. ledna

Od pondělí 4. ledna 2021 bude v Plzeňském kraji opět fungovat 24 škol a školských zařízení, která budou vykonávat péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Do škol mohou být přihlášeny děti zaměstnanců ve zdravotnictví, v záchranných a ozbrojených složkách a dalších vybraných profesí. Školy byly určeny na základě vydaného rozhodnutí hejtmanky Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

Školy a školská zařízení byla vybrána tak, aby bylo minimálně jedno takové zařízení v každé obci s rozšířenou působností (ORP) v kraji. V Plzni se jedná o 31. základní školu Plzeň, Elišky Krásnohorské 10, která je určená pro péči o děti prvního stupně základních škol.

Péče bude zajištěna dětem, jejichž rodiče jsou zaměstnaní u bezpečnostních sborů, obecní policie, ve zdravotnictví, sociálních službách, na vybraných úřadech, ve školství, u ozbrojených sil nebo u České pošty. Zařízení budou k dispozici od 4. ledna 2021 v čase od 6:00 do 16:00 hodin. Zaměstnanci vybraných profesí se mohou přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách kraje.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. ledna 2021

Provoz mateřských škol:

 • zachován

Provoz základních škol:

 • prezenční výuka probíhá u žáků 1. a 2. ročníků základních škol
 • prezenční výuka probíhá také u žáků vyšších ročníků prvního stupně ZŠ za předpokladu, že v tomto školním roce jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. a 2. ročníku ZŠ (tzv. malotřídní školy)
 • prezenční výuka probíhá u dětí zařazených do přípravné třídy ZŠ
 • prezenční výuka probíhá u žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních
 • prezenční výuka probíhá u žáků základních škol a tříd zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona
 • prezenční výuka probíhá také u dětí přípravného stupně ZŠ speciální
 • distanční vzdělávání je povinné pro ostatní žáky základní školy

Provoz středních škol a vyšších odborných škol:

 • výuka probíhá distančním způsobem
 • prezenční výuka je povolena pouze u praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Provoz dalších škol:

 • Prezenční výuka probíhá u žáků oborů vzdělání praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá.
 • Výuka v základních uměleckých školách probíhá distančním způsobem.
Všechny aktuality