Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Provozovatelé ubytovacích zařízení mohou žádat o podporu města

Provozovatelé ubytovacích zařízení na území města Plzně mohou žádat o finanční podporu, kterou jim město poskytne s cílem zmírnit negativní ekonomické dopady koronavirové krize do sektoru cestovního ruchu. Žádosti o poskytnutí finančního daru mohou podávat do 30. června 2021. Veškeré podrobnosti a potřebné formuláře najdou na webových stránkách  epo.plzen.eu.

Zastupitelé města Plzně rozhodli 8. února letošního roku o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu, to znamená o zrušení povinnosti výběru a odvodu místního poplatku z pobytu na území města Plzně, a to s účinností od 9. února 2021. Dále rozhodli o poskytnutí finančního daru pro poskytovatele úplatného pobytu, kteří v souladu se zmíněnou vyhláškou odvedli místní poplatek z pobytu za období od 1. ledna 2020 do 8. února 2021. Hodnota daru se bude rovnat výši odvedeného poplatku.

Žádost o poskytnutí finančního daru v předepsané formě mohou provozovatelé podat osobním doručením nebo poštou na adresu Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, 301 00 Plzeň, kancelář č. 1 nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky statutárního města Plzně 6iybfxn). Jednotlivé žádosti budou projednávány v orgánech města. Na základě schválení poskytnutí daru konkrétnímu příjemci bude sepsána darovací smlouva, po jejímž podpisu bude finanční dar proplacen na bankovní účet uvedený v žádosti.

Případné další dotazy je možno směřovat na Ing. Alenu Hrabětovou, oddělení daní a poplatků,
e-mail: hrabetovaa@plzen.eu, telefonní linka: + 420 37803 4630.

Editace textu: Marie Fialová

Všechny aktuality