Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Společná výzva lékařům a zdravotníkům

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje spolu s Plzeňským krajem zveřejnili společnou výzvu lékařům a zdravotníkům:

Vážené kolegyně, kolegové – ambulantní lékařky, lékaři, sestry a ostatní,

obracíme se na Vás společně v situaci, kdy celé území našeho Plzeňského kraje čelí dosud největšímu náporu nemoci Covid-19 za celou dobu běžící pandemie. Situace ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních (krajských, soukromých i státních) našeho kraje je, i přes enormní snahu personálu a neustálé otevírání dalších „covidových“ jednotek intenzivní i standardní péče, na svém limitu. Při současném nárůstů nově diagnostikovaných pozitivních pacientů, v průměrné výši až 1500 případů denně a příjmů do nemocnic více než 15 lidí za den, lze očekávat v řádu několika dnů naprosté naplnění všech kapacit. Velmi si přejeme, aby tato situace nenastala, ale již teď byla zastavena veškerá plánovaná operativa a bohužel i semiakutní (například onkologické) výkony. Lékařský, nelékařský i laboratorní personál je naprosto přetížen.

Došlo bohužel i ke změně věkových kategorií, které jsou nyní infekcí Covid-19 nejvíce zasaženy. Zatímco dříve majoritní skupina ve věku 65+ je na relativním ústupu, do popředí se dostaly kategorie 45 – 59 let a také kategorie 5 – 9 let. Významným způsobem se zhoršil průběh nemoci u velkého počtu mladých a relativně zdravých pacientů, jejichž hospitalizace je nyní bohužel zcela běžná, a to i na jednotkách intenzivní péče! Enormně roste počet lidí, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci (ECMO, HFNO) a další invazivní způsoby saturace jejich zdravotního stavu.

V kraji se nyní masivně šíří tzv. britská mutace koronaviru, vyznačující se zejména nebývale vysokou a snadnou transmisivitou, která dosahuje až o 70 % vyšší míry oproti původní mutaci.

V této nanejvýš kritické situaci je zcela zásadní udržet v chodu lůžková zdravotnická zařízení. I přes relativně přísná opatření se stále zatím nedaří zastavit počty nově hospitalizovaných, kdy denní saldo přírůstků činí v kraji průměrně 15 nových pacientů. Počet aktuálně hospitalizovaných je k dnešnímu dni 660. Za této situace je tak na místě nejen zodpovědné chování každého člověka, ale i další, dosud nevyužívané nástroje. Dovolte nám Vás proto společně požádat, abyste zvážili možnost Vašeho dočasného zapojení do práce v lůžkových zařízeních našeho kraje. Jsme si plně vědomi, že se jedná o zcela mimořádný institut, nicméně současná situace jej, podle našeho názoru, vyžaduje.

V rámci kraje je ještě možnost vytvoření některých menších „covidových“ oddělení, ovšem chybí nutný zdravotnický personál (lékařský i nelékařský). Víme, že ve Vašich ordinacích poskytujete zdravotní péči velkému množství Vašich pacientů, zpracováváte zvýšenou související administrativu a snažíte se pomáhat, jak je to jen možné. Přesto právě v tuto chvíli žádáme a prosíme o Vaši pomoc! Máte-li alespoň malou možnost pomoci zatím zejména na necovidových odděleních (třeba jen jeden den v týdnu), žádáme Vás, učiňte tak. Vyplňte FORMULÁŘ. Vámi uvedené údaje budou předány lůžkovým zdravotnickým zařízením, jejich pracovníci vás budou kontaktovat a domluví s vámi podrobnosti spolupráce

Ať se rozhodnete jakkoli, za Vaše nasazení, ochotu a práci Vám děkujeme a přejeme Vám i Vašim blízkým co nejpevnější zdraví.

S úctou

doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.

hejtmanka Plzeňského kraje

Mgr. Michal Bartoš

ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Krajský koordinátor intenzivní péče, přednosta KARIM FN Plzeň

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel FN Plzeň

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

předseda představenstva Rokycanská nemocnice a.s. za Nemocnice Plzeňského kraje a.s.

Všechny aktuality