Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Úřady a instituce v Plzni

Od pondělí 14. února 2021 se na základě vládního nařízení obnovují úřední hodiny v běžném režimu.

V návaznosti na vývoj situace celostátních i místních opatření v boji proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 a s odkazem na USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření, Magistrát města Plzně obnovuje své úřední hodiny, ve kterých může veřejnost osobně navštívit úřad. Aktuální rozsah úředních hodin Magistrátu města Plzně naleznete v sekci Úřední hodiny.

Současně výše zmíněné usnesení vlády stanovuje upřednostňovat před osobním setkáváním písemný, telefonický nebo elektronický kontakt se zaměstnanci veřejné správy, a to všude tam, kde je takový způsob komunikace možný, přičemž písemnosti budou od veřejnosti přijímány pouze prostřednictvím podatelny úřadu. S ohledem na zachování efektivnosti aplikovaných opatření proti šíření nákazy koronavirem SARS CoV-2 vás žádáme a doporučujeme, abyste se pro ochranu vašeho i našeho zdraví k nevyhnutelným návštěvám našich pracovišť i nadále předem objednávali buď prostřednictvím webu www.uradbezcekani.cz, e-mailu nebo telefonicky. Ve všech vnitřních prostorech je stanovena povinnost nosit roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Současně používejte i připravené desinfekční prostředky umístěné ve vchodech do jednotlivých pracovišť úřadu.

Platnost řidičských průkazů se v nouzovém stavu prodlužuje, lidé s propadlým průkazem tak mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty. Opatření zatím platí na období nouzového stavu a pouze v České republice.

Úřední hodiny úřadů městských obvodů jsou upraveny rozdílně. Webové stránky obvodů jsou na adrese: https://www.plzen.eu/urad/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskych-obvodu-plzen-1-10.aspx