Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

V Plzeňském kraji se vrací do školek děti od 26. dubna

Vláda České republiky rozhodla, že na základě příznivého ukazatele – týdenní incidence onemocnění covid-19 na úrovni 100 případů na 100 tisíc obyvatel otevře od pondělí 26. dubna mateřské školy ve třech krajích, které tuto podmínku splnily. Jedná se o Plzeňský, Karlovarský a Královehradecký kraj. Děti z mateřských škol (včetně předškoláků) nebudou mít povinnost nosit roušky a nebude zde probíhat ani testování.

Provoz mateřských škol v daných třech krajích bude probíhat standardním způsobem – bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí, a to pro všechny děti navštěvující tyto mateřinky. Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do mateřských škol v celé České republice.

Povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto mateřských školách zachována, od 26. dubna však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden. Tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků.

V plzeňském regionu je celkem 281 mateřských škol, obecních je 258, soukromých 17, kraj spravuje pět školek a jedna je církevní.  V Plzni je 40 samostatných mateřských škol a dalších šest pod základními školami. Celkem do nich chodí zhruba 5000 dětí.

Všechny aktuality