Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

V Plzni už jsou určeny školy pro děti zdravotníků a pracovníků IZS

Pro děti zdravotníků a pracovníků IZS byly v Plzni vyčleněny 31. ZŠ v ulici E. Krásnohorské a Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v ulici Mohylová. Do 31. ZŠ by měly od 14. října docházet děti ve věku 6 až 10 let, do školy v Mohylové ulici děti ve věku 3 až 6 let. O vyčlenění škol rozhodl Plzeňský kraj na základě usnesení vlády.

Školy a školská zařízení jsou dle usnesení určeny k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů;
  • obecní policie;
  • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
  • příslušníci ozbrojených sil;
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Školy a školská zařízení byly vybrány po dohodě s příslušnými obcemi a obcemi s rozšířenou působností.

Všechny aktuality