Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Vláda prodloužila nouzový stav do 20. listopadu a s ním i platná krizová opatření

Nouzový stav v České republice potrvá do 20. listopadu 2020. Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o jeho prodloužení o tři týdny rozhodla vláda v pátek 30. října. Současně k témuž datu s drobnými změnami a doplněními prodloužila i všechna krizová opatření, která měla vypršet v úterý 3. listopadu a jejichž cílem je zpomalení šíření nákazy covid-19.

Změny v přijatých krizových opatřeních:
  • Prodlouženo je od 2. listopadu omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení je nově rozšířeno i na speciální školy, kde bude od pondělí 2. listopadu probíhat výuka distančně.
  • Do krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí pandemické krize, nově přibyly od 2. listopadu i děti zaměstnanců škol a dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy.
  • U omezení volného pohybu osob byly mezi výjimky nově zařazeny cesty na vzdělávání a zkoušky, u omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou shromáždění pouze ve venkovních prostorách.
Vláda přijala i několik nových opatření:
  • Po dobu nouzového stavu nebude provozovateli informačního systému datových schránek náležet odměna vyplývající ze zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, tedy že pro všechny uživatele datových schránek bude od 2. listopadu odesílání poštovních datových zpráv zdarma.
  • Vláda vzala na vědomí také rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, které nařizuje provozovatelům léčeben dlouhodobě nemocných, domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, že musí do sedmi dnů preventivně otestovat všechny pacienty a klienty novými antigenními testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. Tyto testy pak budou muset každých sedm dnů opakovat a na základě výsledků přijmout příslušná opatření.
Všechny aktuality