Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Vláda prodloužila nouzový stav do 28. února

V České republice je prodloužen nouzový stav do neděle 28. února. Vyhlásila ho v neděli 14. února pro celé území státu Vláda České republiky kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupí 15. února v 00:00 hodin. Naváže na předchozí nouzový stav. Vláda nouzový stav schválila na žádost hejtmanů.

Vláda zároveň znovu vyhlásila krizová opatření vlády a odsouhlasila opatření Ministerstva zdravotnictví, která byla dosud navázána na trvání nouzového stavu. Oproti protiepidemickým opatřením platným za stávajícího nouzového stavu došlo jen k několika dílčím úpravám a změnám.

Dílčí úpravy a změny od pondělí 15. února:

V opatření omezujícím provoz maloobchodního prodeje a služeb vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně. Při jiném, než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Bude rovněž možné poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.

V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách cesty za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V případě, že se takových voleb nebo zasedání účastní více než deset osob, musí mít nasazeny minimálně chirurgické roušky, dodržovat rozestupy a prokázat se negativním výsledkem testu. Shromáždění se až na výjimky smí zúčastnit nanejvýš 50 osob.

Vláda rozhodla rovněž o zrušení omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní kontakty zaměstnanců s veřejností.

V oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

K úpravám došlo také u ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví regulujícího vstup do České republiky. Týkají se například profesionálních sportovců a reprezentantů či pracovníků v kritické infrastruktuře.

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud, kdy školy fungují podle platného opatření PES v 5. stupni.

Všechny aktuality