Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Výzkum protilátek po očkování ve FN Plzeň: rozhoduje věk, pohlaví i obezita

Od března 2020, kdy se začal po světě masivně šířit covid-19, začalo Oddělení imunochemické diagnostiky (OID) Fakultní nemocnice Plzeň (FN) s vyšetřováním protilátek proti viru SARS-CoV-2. Od té doby provedli zdravotní laboranti přes 8 100 vyšetření a některé jejich studie a výzkumy se staly unikátní nejen v českém, ale i v evropském měřítku. Vědci z plzeňské nemocnice zjistili, že po očkování je hladina protilátek vysoce individuální, souvisí s pohlavím, věkem, obezitou i celkovým zdravotním stavem člověka. Nejnovější studie naznačují, že hladiny protilátek jsou po očkování vyšší a přetrvávají delší dobu než po prodělaném covidovém onemocnění.

„Na začátku výzkumu jsme v laboratoři zkoumali čtyři dobrovolné skupiny osob – ty, které prodělaly onemocnění covid-19, zaměstnance fakultní nemocnice, klienty a zaměstnance Ústavu sociální péče a zájemce z řad veřejnosti. Díky velkému zájmu našich zaměstnanců jsme velice rychle získali kolem dvou tisíc vzorků, které později znatelně rozšířili zájemci z řad veřejnosti. Mohli jsme tak brzy začít se zásadním výzkumem o tvorbě protilátek,“ uvedl primář OID a náměstek pro vědu a výzkum Ondřej Topolčan.

O rok později se rozvinulo další šetření, především ve vztahu protilátek a očkování, které ukázalo, že výše hladiny protilátek závisí na závažnosti prodělaného onemocnění i na typu mutace covidového viru.

Po očkování je hladina protilátek vysoce individuální, souvisí s pohlavím, věkem, obezitou i celkovým zdravotním stavem člověka. Nejnovější studie naznačují, že hladiny protilátek jsou po očkování vyšší a přetrvávají delší dobu než po prodělaném covidovém onemocnění,“ doplnil Ondřej Topolčan. „Hodnoty protilátek po pěti měsících od aplikace třetí dávky jsou navíc podstatně vyšší než za stejné období po aplikaci druhé dávky. Vypočítané přetrvávání účinku protilátek po třetí dávce je minimálně 12 měsíců.

V současné době zahajuje OID ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie porovnání sérové imunity a imunity buněčné. Tato srovnání budou prováděna ve vztahu k očkování, ve vztahu k poruchám imunity a ve vztahu k chorobám, které jsou rizikem závažného průběhu onemocnění (jako je obezita, diabetes, hypertenze a chronické onemocnění ledvin).

„Systematické zkoumání výše protilátek po prodělaném onemocnění a očkování už přineslo mnoho zajímavých výsledků, za zcela zásadní považuji vyvracení dezinformací, které se bohužel stále šíří mezi veřejností. Někteří lidé stále věří, že pokud mají vyšší hladinu protilátek, nemusejí se očkovat nebo se chtějí raději nakazit, aby protilátky získali. To jsou nebezpečné lži,“ zdůraznil ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek. „Věřím, že jsme na dobré cestě v boji s koronavirem, za mnohé vděčíme pokrokovým laboratorním výsledkům a studiím, ale stále je třeba být na pozoru.“

Novinkou je spolupráce FN Plzeň s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, který vyvinul test měřící pouze hladinu virus neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2 a ignoruje ty, u kterých není znám jejich význam a mechanismus účinku. FN Plzeň je jediným pracovištěm v ČR, které používá tyto testy nejen pro výzkumné účely, ale i ve speciálních diagnostických indikacích.

Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň zajišťuje imunoanalytická vyšetření pro potřeby samoplátců, Fakultní nemocnice Plzeň a dalších zdravotnických zařízení a lékařů na jihozápadě Čech.

Všechny aktuality