Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Zákaz návštěv v nemocnicích a v sociálních zařízeních se prodlužuje

V neděli 25. října 2020 mělo skončit krizové opatření, které zakazovalo návštěvy v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. V pátek 23. října přijala Vláda České republiky usnesení, které prodlužuje daný zákaz do konce nouzového stavu, to znamená prozatím do 3. listopadu 2020.

Ze zákazu návštěv v těchto zařízeních existují výjimky. Ty se týkají mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a návštěv pacientů v hospicích a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. Umožněna je nadále i přítomnost třetí osoby u porodu za dodržení přísných hygienických opatření.

Všechny aktuality