Máte dotaz, na který jste nenašli odpověď na našem webu? Pište na koronavirus@plzen.eu

Zaměstnanci magistrátu vytrasovali téměř čtyři tisíce kontaktů

Za trasování možných pozitivních kontaktů v době pandemie covidu-19 poděkovali zaměstnancům plzeňského magistrátu a strážníkům městské policie radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký, tajemník magistrátu Václav Váchal a zástupce ředitele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Jaroslav Kubík. Setkání se uskutečnilo ve středu 2. března 2022 v obřadní síni plzeňské radnice. Poděkování si zde osobně vyslechli pracovníci, kteří vyslyšeli výzvu tajemníka a dobrovolně se k trasování přihlásili.

Foto: Martin Pecuch

„V období od 22. listopadu 2021 do 18. února 2022 se do trasování zapojilo 24 zaměstnanců Magistrátu města Plzně včetně městského archivu. Denně uskutečňovali telefonické hovory s až 90 lidmi, což je bezesporu psychicky velmi náročné. Celkový počet vytrasovaných osob za celé období byl téměř čtyři tisíce. Trasování zajišťovalo i dalších 12 strážníků Městské policie Plzeň. Všem zapojeným patří velké poděkování, neboť tím pomáhali všem občanům města Plzně,“ uvedl Martin Zrzavecký.

Pracovníci z různých odborů města se do trasování zapojili již podruhé, poprvé to bylo na podzim 2020. Zaměstnanci vždy vykonávali trasování nad rámec svých běžných pracovních povinností. Prioritou bylo zajistit fungování svých agend, až poté se věnovali telefonickým hovorům. Často se stávalo, že trasování prováděli po pracovní době a v době svého osobního volna.

Poskytnutou pomoc ocenila také krajská hygienická stanice, kromě slov poděkování obdržel magistrát speciální děkovací list. Celou činnost koordinoval magistrátní odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Posila při trasování kontaktů při pandemii covidu-19 nebyla zřejmě poslední pomoc ze strany zaměstnanců plzeňského magistrátu. Aktuálně se zjišťuje jejich možné zapojení do fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v bývalém obchodním domě Prior, které poskytuje pomoc uprchlíkům nepřetržitě 24 hodin denně sedm dnů v týdnu.

Všechny aktuality